top of page

KOBERG VILTDEPÅ

Välkommen till Kobergs Viltdepå


Viltdepån hittar du i gårdens slakteri och dörren är uppmärkt med skylten Viltdepå. Kylrummet är märkt kylrum 1.   Normalt är viltdepån öppet dygnet runt men håller stängt följande datum: 17-18 nov, 8-9 dec, 8-9 jan, 27-28 jan

Kontaktperson


Gårdsvilt 

Gerard Brodin 070 861 94 96PRISLISTA

ÄLG Vuxen

41 kr/kg

DOVVILT

38 kr/kg

VILDSVIN < 45 kg

10 kr/kg

ÄLG Kalv

25 kr/kg

RÅDJUR

38 kr/kg

KRONVILT

38 kr/kg

VILDSVIN 10-45 kg

20 kr/kg

Ersättning utgår enligt ovanstående priser för slaktvikten för en skottrensad, rensad för överfett och veterinärbesiktigad djurkropp.

SKOTTREGLERING 

Vid träff i lår eller rygg gäller nedan avdrag och skottreglering: 


Skottreglering för rådjur, dovhjort och vildsvin på totalt pris enligt nedan: 

 • Träff i ett lår -25% 

 • Träff i två lår -50% 

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -25% 


Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 75%. 


Skottreglering för älg och kronhjort på totalt pris enligt nedan: 

 • Träff i ett lår -18% 

 • Träff i två lår -36% 

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -18% 


Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 54%.

BEHÖVER DU HJÄLP MED ÅTERTAG? 


Vi erbjuder alla möjligheten att lämna in sitt vilt för återtagsstyckning. Vi vaccumpackar och levererar styckdetaljer och färs i Svenskt Gårdsvilt-lådor. 


Prislista (ex moms): 

 • Älg: 30 kr / kg 

 • Kronhjort: 35 kr / kg 

 • Dovhjort: 1095 kr / st 

 • Vildsvin: 1095 kr / st 

 • Rådjur: 1095 kr / st 

 • Mufflon: 1095 kr / st 


När återtaget är klart kommer vi överens om en tid för upphämtning med dig. Vi kan även köra ut det i närområdet.

NÄR DU TAR UT INÄLVORNA I SKOGEN (PASSNINGEN)


 • Tänk på att viltet ska bli livsmedel och att hygien och renlighet är av högsta vikt.

 • Häng gärna viltkroppen exempelvis i en trädgren. Om kroppen ligger på marken ökar risken för att bukhålan förorenas.

 • Tänk på rena händer och redskap! Använd gärna plasthandskar och torka helst av kniven med en trasa sprit eller ättika.

 • Viltet bör levereras samma dag det har fällts eller senast på dagen efter. Varma dagar är det väldigt viktigt att viltet kommer snabbt i kyla. Vid över 10–12 grader sker snabb bakterietillväxt.

 • Undvika att spola smutsigt kött med vatten, torka rent med papper istället eller tvätta djurkroppens öppna köttsidor och insidan i bukhålan med en trasa indränkt i 12% ättiksprit. Ättika minskar risken för föroreningar avsevärt.

HUR FUNKAR DET ATT HÄNGA IN VILT I EN VILTDEPÅ


 1. Alla djur ska vara urtagna, ursotade och ha päls på.

 2. Vildsvin ska alltid lämnas in med huvudet.

 3. Häng djuret i klövsenan, ej i hälsenan.

 4. Tag en ID-tagg och fäst med köttspik i blå plast i viltets bukhåla. Dessa finns inne i viltdepån.

 5. Logga därefter in i Svenskt Gårdsvilts viltportal för att registerara djuret. Är du ny leverantör skapar du först ett konto.


 • Alla röda organ ska medtas och hängas i påse på kroken viltet hänger i. Röda organ är hjärta, njurar, lever, mjälte och lungor. Saknas detta kasseras kroppen och kassationsavgift debiteras.

 • Är du godkänd viltundersökare kan intyg lämnas in istället för organen. Intyget måste ha ID-nummer på ID-taggen för respektive djurkropp.

KASSATIONSAVGIFTER
bottom of page