top of page
Klimatsmart viltkött från svenska skogen

VILTKÖTT ÄR KLIMATSMART

Viltkött är ett klimatsmart val av protein på tallriken som också är enda köttslag som får grönt ljus från WWF:S köttguide. 

 

För att hjälpa miljön och klimatet finns det olika saker man som privatperson kan göra. Ett sätt att påverka är valet av mat på tallriken. Du som konsument kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd.

KLIMAT

Då det inte går åt extra odlingsmark eller foder för vilda djur som ”producerar” viltkött bedöms de extra växtgasutsläppen som små.

 

Metanutsläpp från vilda idisslare, såsom älgar, hjortar och rådjur är svåra att värdera då det ofta rör sig om vilda djurarter och belastar därför  inte viltköttet i bedömningen.

BIOLOGISK MÅNGFALD

Ingen mark går åt till foderproduktion i de fall viltet inte stödutfodras eller äter från åkrar.

FRITT FRÅN ANTIBIOTIKA

Ingen antibiotika används för vårt viltkött.

KEMISKA
BEKÄMPINGSMEDEL

Inga bekämpningsmedel används för viltkött

DJURVÄLFÄRD

Begreppet djurvälfärd är svår att tillämpa på vilda djur, då vi människor inte sköter eller kontrollerar dessa djur.

 

Frågor som rör jaktetik är idag allt viktigare och därför diskuteras inom jägarkåren till exempel olika jaktmetoder och tekniker för att undvika onödig stressbelastning på djuren under jakt och för att på så sätt också undvika köttkvalitetsproblem.

HUR MYCKET VILTKÖTT FINNS DET?

Viltkött utgör endast ca 2-3 % av den totala köttkonsumtionen i Sverige idag och det är således inget alternativ varken praktiskt eller miljömässigt att tillåta viltet att öka i en sådan utsträckning att viltköttet kan ersätta betydande mängder av det kött vi konsumerar idag.

 

Däremot finns möjligheter att få ut mer av det viltkött som produceras (och som idag till största delen stannar hos jägarna, deras familjer och bekanta) på marknaden så att fler konsumenter får tillgång till viltköttet.

Skulle vi dela upp det svenska viltet som produceras under ett år (inklusive mängden importerat viltkött) på den svenska befolkningen motsvarar det ca 2,5 kg benfritt kött per person och år.

Etikett_co2_SGV_.jpg

KLIMATAVTRYCK

Viltkött är ett klimatsmart val av protein på tallriken som också är enda köttslag som får grönt ljus från WWF:S köttguide. 

 

För oss är viltkött naturligt hållbart och som en del av vårt långsiktiga arbete för större ansvar och mer transparens har vi valt att beräkna våra produkters klimatpåverkan. Resultatet av våra mätningar visar på att viltkött hade 90% lägre påverkan jämfört med andra typiska protein som t ex nötkött, kyckling och torsk. Läs mer om våra beräkningar.

SVENSKT GÅRDSVILT TÄNKER ANNORLUNDA

Vi vill känna att vi kan ansvara för djuret hela vägen från skog till tallrik. Därför äger vi hela processen.

På så vis kan vi kontrollera kvalitén på vårt kött själva, vi har noga utvalda kompetenser med under hela kedjan. Från skogen till tallriken.

Viltfärsbiffar med Kål.png
bottom of page