top of page

DYLTA BRUK

Varmt välkommen till Viltdepån på Dylta Bruk.

Ny rutin med anledning av afrikansk svinpest:

Säkerställ att dina stövlar eller kängor är ordentligt rengjorda innan du åker till viltdepån på Dylta Bruk. Rengör och ta bort allt organiskt material och tvätta med vanligt rengöringsmedel.

Innan du kliver in i kylcontainern måste du med dina jaktstövlar eller kängor genomgå ett stövelbad.

Balja med virkon finns redo utanför dörren till kylcontainern.


_____

Viltdepån är öppen dygnet runt och hittar du vid det gamla kostallet öster om huvudbyggnaden. Viltet hänger du in i en kylcontainer vid kostallets södra kortsida.

Vägbeskrivning finner du nedan.

Kontaktperson


Kontaktperson Dylta Bruk

Christian Scheel 070 223 53 10


Kontaktperson Svenskt Gårdsvilt

Gerard Brodin 070 861 94 96

PRISLISTA

ÄLG Vuxen

41 kr/kg

DOVVILT

38 kr/kg

VILDSVIN < 45 kg

10 kr/kg

ÄLG Kalv

25 kr/kg

RÅDJUR

38 kr/kg

KRONVILT

38 kr/kg

VILDSVIN 10-45 kg

20 kr/kg

Ersättning utgår enligt ovanstående priser för slaktvikten för en skottrensad, rensad för överfett och veterinärbesiktigad djurkropp.

SKOTTREGLERING 

Vid träff i lår eller rygg gäller nedan avdrag och skottreglering: 


Skottreglering för rådjur, dovhjort och vildsvin på totalt pris enligt nedan: 

 • Träff i ett lår -25% 

 • Träff i två lår -50% 

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -25% 


Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 75%. 


Skottreglering för älg och kronhjort på totalt pris enligt nedan: 

 • Träff i ett lår -18% 

 • Träff i två lår -36% 

 • Träff i sadel (efter 7e kotan) -18% 


Maximalt avdrag för träff i 2 lår och sadel efter 7e kotan (före 7e kotan inget avdrag) är 54%.

BEHÖVER DU HJÄLP MED ÅTERTAG? 


Vi erbjuder alla möjligheten att lämna in sitt vilt för återtagsstyckning. Vi vaccumpackar och levererar styckdetaljer och färs i Svenskt Gårdsvilt-lådor. 


Prislista (ex moms): 

 • Älg: 30 kr / kg 

 • Kronhjort: 35 kr / kg 

 • Dovhjort: 1095 kr / st 

 • Vildsvin: 1095 kr / st 

 • Rådjur: 1095 kr / st 

 • Mufflon: 1095 kr / st 


När återtaget är klart kommer vi överens om en tid för upphämtning med dig. Vi kan även köra ut det i närområdet.

NÄR DU TAR UT INÄLVORNA I SKOGEN (PASSNINGEN)


 • Tänk på att viltet ska bli livsmedel och att hygien och renlighet är av högsta vikt.

 • Häng gärna viltkroppen exempelvis i en trädgren. Om kroppen ligger på marken ökar risken för att bukhålan förorenas.

 • Tänk på rena händer och redskap! Använd gärna plasthandskar och torka helst av kniven med en trasa sprit eller ättika.

 • Viltet bör levereras samma dag det har fällts eller senast på dagen efter. Varma dagar är det väldigt viktigt att viltet kommer snabbt i kyla. Vid över 10–12 grader sker snabb bakterietillväxt.

 • Undvika att spola smutsigt kött med vatten, torka rent med papper istället eller tvätta djurkroppens öppna köttsidor och insidan i bukhålan med en trasa indränkt i 12% ättiksprit. Ättika minskar risken för föroreningar avsevärt.

HUR FUNKAR DET ATT HÄNGA IN VILT I EN VILTDEPÅ


 1. Alla djur ska vara urtagna, ursotade och ha päls på.

 2. Vildsvin ska alltid lämnas in med huvudet.

 3. Häng djuret i klövsenan, ej i hälsenan.

 4. Tag en ID-tagg och fäst med köttspik i blå plast i viltets bukhåla. Dessa finns inne i viltdepån.

 5. Logga därefter in i Svenskt Gårdsvilts viltportal för att registerara djuret. Är du ny leverantör skapar du först ett konto.


 • Alla röda organ ska medtas och hängas i påse på kroken viltet hänger i. Röda organ är hjärta, njurar, lever, mjälte och lungor. Saknas detta kasseras kroppen och kassationsavgift debiteras.

 • Är du godkänd viltundersökare kan intyg lämnas in istället för organen. Intyget måste ha ID-nummer på ID-taggen för respektive djurkropp.

KASSATIONSAVGIFTER

Svenskt Gårdsvilts vilthanteringsanläggningar gör noggranna mottagningskontroller av allt vilt.

Vilt som ej passerar mottagningskontroll kommer att kasseras och debiteras med en särskild kassationsavgift som uppgår till 600kr.

Exempel på detta är om röda organ eller viltundersökarintyg ej skickas med eller om surjäsning uppstått för att man väntat för länge med att ta ur djuret.

bottom of page